Tow Bowl Tactics 0.5

Tow Bowl Tactics 0.5

toweld – Open Source –
Tow Bowl Tactics is a game based on Games
Workshop's Blood Bowl. It is an epic conflict
between two teams of heavily-armed and
quite insane warriors. Players pass, throw, or
run with the ball, attempting to get it to the
End Zone at the end of the field to score a
touchdown. Games are full of violence and
carnage and could be compared to a
combination of Warhammer, American football,
and rugby.

Tổng quan

Tow Bowl Tactics là một Open Source phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi toweld.

Phiên bản mới nhất của Tow Bowl Tactics là 0.5, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Tow Bowl Tactics đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Tow Bowl Tactics Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Tow Bowl Tactics!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản